Nyílt nap a Magiszterben, szülőknek is 2016. április 13.

Nyílt nap a Magiszterben, szülőknek is
„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját, szép
vigyázattal, csendben csiszoljam kristályba!”
Németh László
A gyerekek életében fontos fordulópont az óvodából iskolába való átmenet. „A jó iskola –
az óvoda folytatásaként – játszva tanítja a gyermekeket, cselekvésre, tapasztalatokra építi a
tanulását, figyelembe veszi életkori sajátosságait, érdeklődését.” – mondta Pála Károly.
Ezért szervezünk olyan alkalmakat, ahol a gyerekek, óvónők, tanítónők, szülők
találkozhatnak, beszélhetnek, játszhatnak együtt.
Intézményünkben hagyománnyá vált, hogy a beiratkozást megelőzően nyílt napot tartunk a
szülőknek is, ahol komplex képet kapnak az iskolánkban folyó oktató – nevelő munkánkról.
Egy csütörtöki délután közös foglalkozást tartottunk a leendő elsős tanító nénikkel a
szülőknek. A nyílt napon sokan részt vettek, amelynek nagyon örültünk. A tájékoztatás után
virágot készítettünk papírból, és közben kötetlen beszélgetést folytattunk egymással.
A szülők elmondták, hogy jól érezték magukat ezen a foglalkozáson.
A tanításhoz sok-sok türelem, szeretet és megértés kell. Néha nagyon nehéz, de csak együtt
érhetünk el eredményeket. Akkor dolgozunk a leghatékonyabban, ha hárman – gyermek,
szülő, tanító – összefogunk.
Vallom: a gyermekek tanítása a legfontosabb, és egyben legszebb dolog a világon.
De ehhez szükséges a szülő is.
Ezért tartjuk fontosnak most és a jövőben is a család és iskola szoros kapcsolatát.
Virág Csabáné
Tanító néni