Március 15.

Március 15.

Intézményünkben március 15-ére emlékeztünk a 4. évfolyamon tanuló diákok és az őket felkészítő
pedagógusok segítségével (Blaner Gyöngyi, Szabóné Fekszi Krisztina, Dombiné Fésűs Éva, Kissné Nyári
Márta, Mizsányi Zoltán, Oláhné Szakács Anna).
Ünnepi műsorunk híven tükrözte az 1848-as forradalom és szabadságharc mondanivalóját. A tanulók
verssel, dramatikus játékkal, huszártánccal, koreografált tánccal és énekkel emlékeztek meg a
hősökről, amely példaértékként szolgált iskolánk tanulóinak identitás tudatuk erősítésére.
Megköszönjük a fellépő tanulóknak a színvonalas előadásukat.
Oláhné Szakács Anna
Tanító néni