NTP – KNI – 18 – 0044 Kobaktörő Tehetséggondozó Műhely 2019

111111                                                         logo-2-jo-1
2018 nyarán nagy örömmel értesültünk arról, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma teljes mértékben támogatta a Magiszter Alapítványi Iskola Nemzeti Tehetség Programra benyújtott pályázatait. A 2018/19-es tanévet már úgy indíthattuk el, hogy diákjaink számára több kompetencia-területen is felkínálhattuk a tehetségük kibontakoztatását célzó műhelyprogramjainkat.

NTP – KNI – 18 – 0044 Kobaktörő Tehetséggondozó Műhely:

Tehetséggondozó műhelyünkbe a matematika, logika területén jó teljesítményt nyújtó, a műhely iránt érdeklődő tanulók kerültek be. A tehetségazonosítást pszichológus végezte, aki 30 fő 1. osztályos tanulót vizsgált, akik közül 16 fő került kiválasztásra. Programunk célja, hogy a szociális hátránnyal rendelkező tehetséges gyermekeinknek olyan matematikai tevékenységekre ösztönző, motiváló környezetet és eszközrendszert biztosítsunk, amely megfelel a XXI. századi digitális kihívásoknak. A foglalkozásokon lehetőség van egyéni, és mikrocsoportos fejlesztésre, a játék, az izgalmas problémamegoldás élményével társuló tapasztalatszerzésre.  A logikus- és kreatív gondolkodás fejlesztésén túl a következő készségeket szeretnénk fejleszteni: lényegkiemelés, memória, koncentráció, emlékezet, figyelem fejlesztése, kommunikáció, együttműködés, alkalmazkodás, konszenzus, vitakészség, egymásra figyelés stb. Lazító programként a Nyíregyházi Vadasparkba tervezünk kirándulást.

Szakmai megvalósítók: Magyar Hajnalka, Nagyné Czikó Julianna