Diákönkormányzat 2017-2018

 

A 2017-2018-as tanév szeptemberétől 19 fő képviseletében megalakult a diákönkormányzat. Célunk az iskolában szervezett programokba való aktív bekapcsolódás, jeles napokhoz fűződő rendezvényeken való segítségnyújtás.

A diákönkormányzat minden 2. hónapban összeül. Az ülésekről jegyzőkönyv készül, melyet a diákönkormányzat elnöke, elnökhelyettese, illetve a diákönkormányzatot segítő pedagógus hitelesít. Az osztályok képviselői osztályfőnöki órákon számolnak be az ülések napirendi pontjairól.

A diákönkormányzat elnöke: Balogh Márkó

A diákönkormányzat elnökhelyettese: Ábri Valéria Petra

Diák önkormányzatot segítő pedagógus: Magyar Hajnalka