Föld napja 2016. április 27.

 13242115_1077772632279567_235774619_o

Föld napi projekt a Magiszter Alapítványi Óvoda,
Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola
Tiszavasvári Tagintézményében
2016. április 27. 

„Földünk békéje és túlélése, ahogy mindannyian tudjuk, éppen azon emberi tevékenységek
miatt került fenyegetett helyzetbe, melyek nélkülözik az elkötelezettséget a humánus értékek
mellett. A természet és forrásainak pusztítása a tudatlanság, mohóság és a Föld élővilága
iránti tiszteletlenségnek a következménye. Ez a tiszteletlenség még a saját utódainkra is
kiterjed, a következő generációra, amely egy nagymértékben lepusztult Földet kap örökségül,
ha a teljes körű béke nem valósul meg, és a környezeti rombolás a jelenlegi mértékben
Egyértelmű, hogy kulcsnemzedék vagyunk. A globális kommunikáció lehetősége megnyílt a
számunkra, mégis gyakrabban használjuk ezt összeütközésekre, mint értékes dialógusokra a
béke érdekében… Az univerzum külső bolygóinak feltárásába kezdtünk, miközben Földünk
saját óceánjai, tengerei, forrásai egyre szennyezettebbekké válnak, és különböző
életmegnyilvánulásaik még mindig nagymértékben ismeretlenek. Földünk ritka élőlényei,
állatai, növényei, rovarjai és még a mikroorganizmusok közül is jó néhányat egyáltalán nem
fog ismerni a jövendő nemzedék. Megvan a képességünk és a felelősségünk. Lépnünk kell,
mielőtt késő lesz.”
Dalai Láma
A Dalai Láma szavait alapul véve Tagintézményünk 2016. április 27. délutánján játékos
formában hívta fel a tanulók figyelmét a természet, a külső világ védelmére.
Az alsó – és a felső tagozat az életkori sajátosságokat figyelembe véve szervezte meg a
Az alsósok Mizsányi Zoltán néptáncpedagógus vezetésével vidám, minden testrészt
megmozgató „bemelegítésen” vehettek részt. A szárnyaló fantázia, a kreativitás jegyében
aszfaltképeket készítettek a pedagógusok vezetésével osztályonként az ügyes kezű nebulók.
Ezután a tantermekben feladatlapok segítségével adtak számot csoportmunkában a
környezetismereti tudásukról.
A felsősök Beszélgető körrel kezdték a délutánt. Témája: a Föld napja. A természetvédelmi
jeles naphoz kapcsolódó totóval és puzzle kirakással folytatódott a délután. A programot az
udvari ügyességi játékokkal zárták, ahol a célbadobástól a mocsárjárásig nagyon ötletes
feladatokban mutathatták meg talpraesettségüket, ügyességüket diákjaink.
A Föld napi projekt megvalósításához szükséges tárgyi eszközöket és a jutalmat a DÖK