Magiszter-díj

Magiszter – díj

A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Tiszavasvári Tagintézménye pedagógusnap alkalmából 2018. június 11-én, Magiszter – díjat adományozott Komjáti Mónika tanítónőnek a jövő nemzedékért folytatott áldozatos nevelő – oktató munkájáért.

Komjáti Mónika 1992-ben szerzett tanítói diplomát a debreceni Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolán. Pedagógiai pályafutását az 1993/1994-es tanévben kezdte el Tiszavasváriban a Pethe Ferenc Általános Iskolában. 25 éve dolgozik ebben az intézményben, amelynek csak a neve változott meg az évek során.

Tanítóként magas szintű nevelő-oktató munkát végez. Időt, fáradtságot nem kímélve foglalkozik tanítványaival, mindig szem előtt tartva a gyermekek harmonikus fejlődését. Tevékenységét az igényesség, következetesség, szakmai alaposság, empátia és mindenekelőtt a korrektség jellemzi. Innovatív személyiség, munkája során rendkívül tudatos, folyamatosan fejleszti pedagógusi kompetenciáit. Osztályfőnökként kapcsolata a diákokkal példaértékű, remek közösséget tud teremteni. Szakmai tapasztalataival, javaslataival, ötleteivel segíti a kollektíva munkáját. Különösen nagy hangsúlyt fektet a fejlesztésre, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra. Aktív részese az intézmény pályázati programjainak. Munkáját a pedagógusi hivatás iránti elkötelezettség jellemzi. Együttműködése példaértékű vezetőtársaival, kollégáival és a szülőkkel egyaránt.

Mónika, gratulálunk a kitüntetéshez! További pedagógusi munkádhoz jó egészséget, sok – sok sikert kívánunk!

                                                        A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola,

 Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

                                                                       Tiszavasvári Tagintézményének dolgozóiMagiszter – díj

A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola a pedagógusnap alkalmából 2016. június 10-én, Magiszter  – díjat adományozott  Blaner Gyöngyi tanítónőnek a jövő nemzedékért folytatott áldozatos nevelő – oktató munkájáért.

Kolléganőnk sokoldalú egyéniség a szó igazi értelmében. Tanítónőként magas szintű nevelő-oktató munkát végez, különösen nagy hangsúlyt fektet a fejlesztésre, felzárkóztatásra. Időt, fáradtságot nem kímélve foglalkozik tanítványaival, mindig szem előtt tartja a gyermekek harmonikus fejlődését. Munkáját az igényesség, szakmai alaposság, precízség jellemzi. Innovatív személyiség, aki folyamatosan fejleszti pedagógusi kompetenciáit, szakmai tapasztalataival, javaslataival, ötleteivel segíti kollégái munkáját. Osztályfőnökként kapcsolata a szülőkkel, diákokkal példaértékű, remek közösséget teremtett.

Gyöngyike, gratulálunk a kitüntetéshez! További pedagógusi munkádhoz jó egészséget, sok – sok friss ötletet kívánunk!

A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola

Tiszavasvári Tagintézményének dolgozói

Blaner Gyöngyi
gyongyike