NTP-FTP-16-0008 SzöszmötölŐ Tehetséggondozó Műhely

                                                   ntp_72_rgbeemEMET_logo_fekete_feher

 

NTP-FTP-16-0008

 

SzöszmötölŐ Tehetséggondozó Műhely

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015-2016. évi cselekvési programja alapján, 2016. tavaszán nyílt pályázatot hirdetett „a fogyatékossággal élő tehetséges fiatalokat támogató, integráló környezetben megvalósuló tehetségsegítő programok, illetve a fogyatékossággal élő tehetségsegítő programokban való részvételének támogatására”. Intézményünk sikeres pályázatot nyújtott be, melynek segítségével 2016. szeptemberében útjára indítottuk az NTP-FTP-16-0008 SzöszmötölŐ Tehetséggondozó Műhelyünket.

A műhely 60 órás programjában népmeséket, népszokásokat, ismeretterjesztő szövegeket dolgozunk fel képzőművészeti és drámapedagógiai módszerekkel, sok-sok készség – képességfejlesztő játékkal (eszköz nélkül és eszközzel). A megvalósítás színterei: műhelymunka, múzeumpedagógiai foglalkozás, könyvtári foglalkozás, kiállítás, kirándulás, Családi nap. Foglalkozásainkat a délutáni idősávban szervezzük, mert ekkor a 4-7. évfolyamos ép és sérült tanulók együtt tevékenykedhetnek.

A foglalkozások kiemelt céljai:

  • Komplex tehetséggondozással a sajátos nevelési igényű tanulók képességfejlesztése, értékrendjének magasabb szintre emelése, mindezzel társadalmi integrációjuk elősegítése.
  • A fogyatékos és ép tanulók erős és gyenge oldalainak megismerése, és azok célirányos fejlesztése. A megfelelő légkör megteremtésével kiegyensúlyozott társas kapcsolatok kialakítása sérült és ép társakkal, pedagógusokkal.
  • A másság elfogadása, a pozitív alkalmazkodóképesség, kapcsolatteremtő és együttműködési képesség fejlesztése.
  • Az alkotás örömének, az önmegvalósításnak, a felszabadultságnak a kialakítása a tanulókban, a környező világ vizuális sokfélesége és az emberi alkotások iránti érdeklődés felkeltésével, a kézműves és művészi jellegű alkotások létrehozására, ösztönzés segítségével.
  • Az öröm – derű – és vidámság élményének megélése, amely a személyiségfejlődés szempontjából az egyik legfőbb pedagógiai érték. Ez az élmény növeli a gyermek biztonságérzetét, ösztönzi a dolgok felfedező megismerésére, a cselekvésben való részvételre, – legyen az mesehallgatás, versmondás, formázás, festés, hajtogatás, drámajáték vagy egyéb – az „Én” a kreatív tevékenység által önmaguk megtapasztalása.

 

A foglalkozásokat előkészíti, szervezi, lebonyolítja: Baloghné Birgán Anita gyógypedagógus, Nagyné Czikó Julianna tanító, az inkluzív nevelés tanára és önkéntes segítőként Rozsnyai Györgyné tanító, gyógypedagógus.

A program segítségével életre szóló élményt igyekszünk biztosítani tanulóinknak.

Képek: