NTP – KTK – 18 – A – 0011 ÜgyeskedŐK Tehetséggondozó Műhely 2019

logo-1         logo-2-jo-1

2018 nyarán nagy örömmel értesültünk arról, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma teljes mértékben támogatta a Magiszter Alapítványi Iskola Nemzeti Tehetség Programra benyújtott pályázatait. A 2018/19-es tanévet már úgy indíthattuk el, hogy diákjaink számára több kompetencia-területen is felkínálhattuk a tehetségük kibontakoztatását célzó műhelyprogramjainkat.

 

NTP – KTK – 18 – A – 0011 ÜgyeskedŐK Tehetséggondozó Műhely:

Tehetséggondozó programunkban ugyanúgy, mint az iskolában, támogató, integrált környezetet biztosítunk azzal, hogy a fogyatékkal élő fiatalok ép társaikkal együtt vesznek részt a foglalkozásokon. A 60 órás tehetséggondozó műhelyben irodalmi alkotásokat, ismeretterjesztő szövegeket dolgozunk fel képzőművészeti és drámapedagógiai módszerekkel, sok-sok készség – képességfejlesztő játékkal (eszköz nélkül és eszközzel). A megvalósítás színterei: műhelymunka, múzeumpedagógiai foglalkozás, könyvtári foglalkozás, kiállítás, kirándulás, Családi nap. Mivel a program megvalósítása a délutáni idősávban történik, lehetőség van arra, hogy több korosztályhoz tartozó gyermek munkálkodjék együtt. Az együttmunkálkodás, a közösen létrehozott alkotás adta sikerélmény óriási közösségformáló erő, nagymértékben elősegíti a szociális kompetenciák fejlődését, az elfogadást.  A másság értékelését gyakorolják az alkotások közös értékelése során is, ahol szükség van arra, hogy a másik gyerek alkotásában megkeressék mi az, ami értékes.

Tehetséggondozó műhely célcsoportja:  3 – 7. évfolyamos 5 fő ép és 5 fő sajátos nevelési igényű  tanuló.

Szakmai megvalósítók: Baloghné Birgán Anita, Nagyné Czikó Julianna, Rozsnyai Györgyné